Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

9612 6278 500
Reposted fromsoftboi softboi viaTokyoMEWS TokyoMEWS
5273 8396 500
9611 4383 500
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

0122 6268 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
5541 a887
Reposted fromtwice twice viasowaaa sowaaa
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie via48hrs 48hrs

September 23 2018

8398 188c 500
Dilayla Romeo
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadudku dudku
Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.
— Rita Levi Montalcini
Reposted frommadameimperfect madameimperfect via48hrs 48hrs
6173 28d4 500
fluffy demon
Reposted fromkopytq kopytq viagrarzynka grarzynka
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Popełnij błąd, przyznaj się do niego i rusz dalej.
— Penelope Douglas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl